“Ezebe bako” kontsultak, alperrikuak?


Eboluziño luzeko paziente bat dakagu, eta hurrengo kontsultetan askotan tokauko jakon egoera bat azaldu detsagu: medikuanera juan, harekin berba egin eta… listo. Beste barik urten, ezelako botika edo froga diagnostikorako bolante barik; eta egokixa izango da. Paziente askok, egoera horretan, “ezer ez desta egin!” sentsaziñuakin urtetzen dabe. Baiña kontu hartu bihar dogu, kasu askotan, tratamendurik onena EZER BE EZ EGITTIA izaten dala, hau da: gorputzari berez sendatzen lagatzia.

Bideuan lotura zuzena: https://youtu.be/xA_VTlFycfw

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*