Gardentasuna

Eskaparatia, barrutik kanpora

Lekeittion zabaldu barri dogun kontsultatik, igual jentiandako harrigarrixena kanpoko leihua da. Pazientia barruan dagola kúrtiñia itxi egitten dogu (noski), eta ez da ezertxo be ikusten; baiña kontsultia hutsik dagonian… zabal-zabalik lagatzen dogu, jentiak barrua ikusi deixan.

Begibistakua izan arren, eskaparate asuntuari sekulan ez detsat erreparau izan Pablo Cao lankidian artikulo bat irakorri arte. Justu orduantxe nenguan Abante izango zana planeatzen, eta segiduan “kendu” netsan ideia. Izan be, egixa da: fisioterapia zentruetan (=osagille guztion kontsultetan) oiñ arte nagusittu dana “bunker” estilua izan da: eskaparate inpenetrabliak, misteriotsuak, ikusmena oztopatzen dabenak, izatekotan zeozer erdi-ikusten lagatzen dabenak egittura trasluziduen atzetik, edo arrakala mehe transparentietatik. Hau da, nik neuk oiñ arte Markina-Xemeingo, Mutrikuko eta Ondarruko zentruetan erabilli izan doten kontzeptu berbera.

Bistan danez, ezkutuan geratutako lokal mota honek ez dau barrura sartzera gonbidatzen. Hau ez da gure motako lokaletan bakarrik igartzen, tabernetan bebai esate baterako. Segun eta zeren billa zabizen, biharbada interesgarrixa be izan leike efektuhori; baiña nere kasuan, behintzat, ez neban halakorik nahi. Gardentasuna nahixago, bere konnotaziño guztiekin.

Eskerrikasko beraz, Pablo! Andaluziako fisio galiziar txiolarixa, zientziazalia eta eszeptikua, fisioterapia maillan ikuspegi barritzaille eta orijinalan jabia.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*