Miña lekuz aldatu leike?

Irudixa: Jozulin.eus + Teknopata.eus


Gaur «Mariak» paziente askok egitten deskuen galderia egin desku: pasa dan astian, tratamendua hastiakin batera, miña leku baten zekan; oiñ, ostera, beste leku baten hasi jako. Normala ete da «miña leku batetik bestera mobitzia»? Efektu korrientia da, baiña leku aldaketia baiño gehixago, lehentasun kontua da: gorputzak lesiño larrixenari egitten detsa kaso; hobetu ahala, bigarren maillako lesiñuak igartzen hasten gara. Guztiz normala, eta sendatzen zagozen seiñalia!

Bideoaren lotura zuzena: https://youtu.be/5_QQzoNZYaQ

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*