Ogixari gorazarre

Amaia Arranz, ogixan sorrerian ikerlarixa. ARGAZKIA: Joe Roe

Ogixa giza konkista haudixa izan zan bere sasoian, Europako alde honetan behintzat. Bere ekoizpenan konplikauak prozesu luzia eskatzen zeban: artikak prestatu, hazixa erein, kimuak babestu, egualdixan zorixa, ebagi, garandu, larraiñian zapaldu, oria egin, labak eraiki eta egosi… jente askok izardi asko bota bihar izaten zeban ogixa jan ahal izateko. Mailla altuko jatekua, ogixa.


Relación de los martirios del trigo (Itsuen kantua)
Atención pido señores / si me queren escuchar:
las aventuras del trigo / ahora las voy a explicar.
Dice el trigo lamentando / su vida triste y austera
que nadie se acuerda de él / hasta que no está en la mesa.
Apenas llega el otoño / con piedra lipe me queman 
y con una pala hierro / me dan millares de vueltas.
Después me hacen un montón / y me echan en un costal 
y me llevan a la hoja / y me entierran sin piedad.
Apenas que voy naciendo / de nuevo otra vez me tapan 
y no tengo más amigos / que el aire, el sol y la escarcha.
Así me paso el invierno / siempre estoy a flor de tierra 
y luego en el mes de Marzo / ya viene la primavera.
Las primaveras frondosas / sale el sol y me calienta 
y me voy desarrollando / como el junco en la ribera.
Luego pasa Abril y Mayo / y voy echando la espiga 
y todos los pasajeros / al pasar ellos me miran.
Aquí viene el mes de Junio / que es el mes de los tormentos: 
me cortan con una hoz / y me tiran por el suelo.
Y todos me van pisando / desde el más niño al más viejo
 y me hacen un montón / con el sol en el cerebro.
Luego, cuando les parece, / se presentan en en un carro 
y con una horca de hierro / arriba me van echando.
Y luego todos me pisan / y con una soga atado 
me llevan para la era / me tiran de arriba abajo.
Luego, cuando les parece, / me esparraman por la era 
y me pasan una trilla / que corta como una sierra.
Después me hacen un montón / y me cortan con un liendre 
y me apartan de la paja / quedo solito y en cueros.
Me recogen en costales / me llevan a la panera 
cuando a ellos les parece / me muelen entre dos piedras.
Después me llevan a casa / y me echan en una artesa 
y con agua bien caliente / por encima me la echan.
Luego me hacen un pan / y me llevan sobre el hombro 
y sin tener compasión / me meten dentro del horno.
Después me sacan de allí / y me llevan para casa 
y cuando estoy en la mesa / todos tiran de navajas.
Aquí terminan señores / las aventuras del trigo 
para que sirvan de ejemplo / a las niñas y a los niños.

Prozesu luze horretatik kalidade desbardiñetako ogixa urtetzen zan, jakiña. Klase guztiak bihar haundixa zeuken arren, batzu bestiak baiño gehixago. Horretara, urun zuri eta fiñenakin egindakua zan estimauena, eta herrittar normalak (pobriak) jan ezin zebena. Zahixakin harrotutako urunakin egindako ogi baltza izaten zan jente bihargiñak jaten zebana; berez osasunerako hobia, nahiz eta bestiak baiño prestigixo gitxiago izan.

Edozelan be, sasoi baten asko zan mahai gaiñian ogixa eta ardaua izatia. Gaur egun ogi hutsa jatia pentsatueziñezkua dan modura, lehen elikadurian oiñarrixa genduan ogixa: jateko energetikua, batetik bestera eruateko erreza… Barazki edo labore batzukin lagunduko zan ahal zanian, eta horrekin beteko zeben giza elikadura konpleto baten proportziñua: %70 carbohidratuak, %20 protiduak, %10 koipe eta oligoelementuak.

Hortaz pentsatzen neban lehengunian Iñeritzeko leza barruan, 200 metro lurpian, argixa emetauta erregaixa hartzen nenguala: ogixa eta ura. Aho barruan poliki txikitzen, bere saboria gozatzen neban. Apropos ez neban eruan beste ezer haitzuluan jateko. Gaur egunian ogi hutsa jatia gauza tristetzakua daukagu, zeozer faltan bagendu legez; baiña atzo goizerarte, esateko, ez zan holan. Jente pobrian, gu gehixenon arbasuen jateko printzipala hauxe berau izan zalako, ogixa eta ura, eguneko bihar neketsuak aguantau ahal izateko. Nik, euren aldian aberats naizen honek, aprobia egittia erabagi neban eta bai ondo urten be. Ogixa, integrala bada hobeto, dijeridu eta gero pizkaka libratzen da odolian eta horretara denpora luzian sigurtatzen dezku indar fisikua. Kontu bakarra zera da, tarteka jan bihar dogula, flakiak jo arte itxain barik.

Ogixak daukan “erregaixak” hamar bat minuto bihar izaten dittu odolera heltzeko. Horregaittik, kirol jardunian, ez gara flakiak jo arte zain egon biharko mokau bat jateko. Orduan berandu izango da-ta ogixa jateko, eta urjentziazko soluziño bat biharko dogu: azukre zurixa, jan eta ixa instantian odolera pasatzen dan erregaixa. Jateko energetiko gehixenak dauke azukre zurixa, baiña esandako moduan urjentziazko kasuetan bakarrik erabiltzeko dira. Sutara lastua botatzia lakotxia da, azukre zurixa jatia: su haundixa egitten dau, baiña denpora gitxi irauten dabena. Aukeran, hobe ogixa moduko karbohidratuak, pago-enbor haundixak, poliki erretzen diranak, ordu asko iraunda.

¡Gose eta egarri dagonandako, hori plazerra ogixa eta ura!

Artikulu honen jarraipena bigarren eta hirugarren txataletan.

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. Zerealak, prehistoriako lehelengo laboriak | Aixebe & Abante Fisioterapia
  2. Ogixan sorreria (Amaia Arranz et alii) | Aixebe & Abante Fisioterapia

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*