Ariketiak min emoten badau, segi ala ez?

Errehabilitaziño prozesuan, aurrera egitteko oiñarrixetako bat «konfort gunetik urtetzia da», hau da, korputzari ahal dabena baiño pizkat gehitxuago eskatzia. Horri esker (muskulo-tendoi arazuetan batez be), gorputzak lesionautako egitturia sendatuko dau. Prozesu horretan, normala da molestia gradu txiki bat igartzia, gure korputzan mugak gainditzen doguzen bakotxian. Hórrek molestiok ez dabe adierazten gauzak txarto egitten gabizenik; beraz, ez gara desanimau bihar, kontrara: ariketa programiakin segitzia komeni da.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*